Skip to main content
Studenter som ler framför en dator

STUNS Academy

STUNS hires students to ensure that their work and skills are utilized! This is done through students continuing their Stories project or working on other relevant projects within an organization, which we call STUNS Academy.

Några STUNS Academy-projekt

Undersökning kring förekomsten av mikroplast - Sandvik Coromant
Klimatsäkring - Skolfastigheter
Undersökning av tillgänglighet på Fyrishov - Arenor och fastigheter
Utveckla en återbrukskarta för cirkulärt byggande i Uppsala - STUNS
Testbäddar inom cirkularitet och energi - Uppsala kommun
Visualisering av energianvändning - Region Uppsala
en_US