Skip to main content
Case

Visualisering av energianvändning – Region Uppsala

Dena Azarang

Dena Azarang var med i Stories 2023 och fick därigenom kontakt med Region Uppsala Fastighet och Service som han arbetat hos för att identifiera och utveckla relevanta nyckeltal (KPI) och andra uppföljningar av energianvändning samt innovativa sätt att visualisera detta. Det innebar även ett fokus på att strukturera och analysera energidata.

Arbetet visades upp på Uppsala klimatprotokoll och ska arbetas vidare med på Regionen!

en_US