Skip to main content

Stories in Uppsala County within energy sustainability sustainable development social sustainability

Stories är en möjlighet för studenter att vidareutveckla Uppsalas testbäddsmiljöer genom att delta och forma projekt inom hållbarhet och innovation. Det finns en betydande mängd kompetens och drivkraft bland studenterna som bör utnyttjas mer fullt ut och Stories är ett ypperligt sätt att förena unga talangers nytänk med behovet av att få fram nya hållbarhetslösningar.

Purpose of Stories

STUNS är en stiftelse som arbetar för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle för att främja en hållbar utveckling. Ett sätt vi göra detta på är Stories – där studenter ges möjlighet att vidareutveckla Uppsalas testbäddsmiljöer. Det gör vi för att det är ett ypperligt sätt att förena unga talangers nytänk med behovet av att få fram nya hållbarhetslösningar.

The purpose of Stories is to allow students to participate and influence sustainability and innovation projects. There is a great deal of competence and drive among the students at our two universities here in Uppsala, SLU and Uppsala University, which must be utilized to a much greater extent. The unbiased and creative mindset of students challenges stakeholders (clients) to work outside the traditional frameworks, thereby fostering innovation in the projects.

Stories syftar även till att erbjuda studenter att bygga upp ett nätverk och intresse för framtida arbetsgivare genom olika aktiviteter och event.

How does Stories work?

STUNS möter och identifierar hållbarhetsutmaningar hos företag och organisationer i Uppsala län som kräver nytänkande lösningar. Utmaningarna formateras som case som skickas ut till lämpliga program på Uppsala universitet och SLU. Casen kan studenter ta sig an under examensarbete, projektarbete eller praktik. När studenterna antingen valt ett Stories-case eller blivit tilldelad ett kopplar STUNS ihop dem med uppdragsgivaren, som kallas för behovsägare. The stakeholder guides the students throughout the project and provides support with the available knowledge and resources. The students will also have a designated contact person at STUNS who will support the collaboration, and as usual, the students have an academic supervisor assigned by the university who is responsible for the academic aspect. 

Stories concludes with an event called Stories Take-off. This event aims to showcase the investigations and solutions that have been developed and takes place at the end of May each year. Stakeholders, STUNS partners, course coordinators, and other individuals from the business sector and society are invited to the event. For more information about Stories Take-off, please refer to the "Events and Registration" section.

Information for stakeholders

Criteria for stakeholders

För att kunna vara behovsägare och delta i stories finns det en del kriterier som behöver uppfyllas. Utmaningen behöver vara nytänkande och innovativ och man behöver ha förberett med data, rapporter och dylikt som behövs för att starta projektet, samt ha en plan för hur utredningen ska tas vidare hos verksamheten. Behovsägaren måste också kunna lägga tid på att handleda studenterna genom hela projektet, mer tid i början och slutet. Hur mycket tid som krävs beror på er och studenterna. Kick-off och Take-off eventen är en synnerligen viktig del av stories. Det är ett ypperligt tillfälle att visa upp ert företag eller organisation, och få en närmare relation till akademin. Behovsägaren måste också kunna erbjuda relevant platsbesök inom projektet för studenter. Viktigt att tillägga är att behovsägaren inte ansvarar för den akademiska delen av projektet, det vill säga rapportens upplägg och innehåll.

What happens after Stories?

As mentioned, stakeholders need to have a plan from the beginning on how the investigation will be implemented within their organization. Initially, conducting a presentation within the organization can be a good way to disseminate the findings internally. At STUNS, there is an opportunity to hire students part-time to continue their work on the project at the stakeholder's organization, which we refer to as STUNS Academy. For more information about this, please refer to the "What happens after Stories?" section.

Inlämningar: Pitchfilm och sammanfattning

Pitchfilm och sammanfattning

During the final phase of the project, students are encouraged to create a summary and a pitch video, which will be presented on the website and shared during the Stories Take-off event. Read more here!

What happens after Stories?

After completing your project or internship, there are further opportunities to develop your project. Some students have started businesses based on their projects, for which there is free support available through UIC (Uppsala Innovation Centre) and Drivhuset. Others have been offered additional employment by the stakeholders they worked with during their projects.

At STUNS, we sometimes hire students to continue their Stories project or work on other relevant projects through what we call STUNS Academy. If you are interested, please feel free to contact us!

Read more about UIC
Read more about Drivhuset
Read more about STUNS Academy

Hur ser upplägget ut?

Som deltagande student medverkar du huvudsakligen på de olika aktiviteter som beskrivs till höger. Över hela perioden sker dessutom avstämningar, platsbesök samt fältarbete mellan STUNS, studenter och behovsägare.

Behovsägarna är varmt välkomna att delta på Kick-Off och Take-off eventen, där de inledningsvis får en chans att möta studenterna och samla på sig inspiration inför det kommande arbetet – för att därefter få möjligheten att höra om hur de olika projekten har gått.

1

Uppstart och registrering

Stories inleds med att studenterna och behovsägarna får en chans att möta varandra inför det kommande arbetet. Här är det viktigt att ni registrerar er, och för de projekt som ännu inte startat i mars erbjuds en Kick-Off.
2

Talangutveckling och stunsaktiviteter

Under processens gång kan det tillkomma ytterligare aktiviteter, som är till för att ni ska kunna kompetensutveckla er och få de verktyg som ni behöver inför projektet. Mer information om detta skickas i så fall ut till er personligen.
3

SUBMISSION

At the end of the case, a submission should be made in the form of a summary of the case along with a pitch video describing the work.
4

TAKE-OFF

Stories conclude with an amazing Take-Off where students and stakeholders gather to present and share how the work has progressed. This event provides opportunities for networking and mingling, and it's a great chance to learn about the other cases that have been carried out.
950
students
240
sustainability challenges
11
years

Contact

Mathilda Ogden, STUNS energi
mathilda.ogden@stuns.se
+46 70 243 49 05
Freja Dahlström, STUNS energi
freja.dahlstrom@stuns.se
+46 70 250 46 07

Delar av Stories finansieras av,

Stories har genom NetZeroCities fått finansiering av Europeiska unionens Horisont 2020-program för forskning och innovation, enligt bidragsavtal nr 101036519.
en_US