Skip to main content

Stories i Uppsala län inom energi miljö hållbar utveckling social hållbarhet

STUNS Energi driver Stories, ett samverkanskoncept där studenter från universiteten i Uppsala tar sig an hållbarhetsutmaningar hos organisationer och företag i Uppsala regionen.

Syftet med Stories

STUNS är en stiftelse som arbetar för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle för att främja en hållbar utveckling. Ett sätt vi göra detta på är samverkanskonceptet Stories där studenter tar sig an företags och organisationers dagsaktuella hållbarhetsutmaningar.

Syftet med Stories är att låta studenter vara med och påverka och forma hållbarhet- och innovationsprojekt. Det finns stor kompetens och drivkraft från de studenter vid våra två universiteten här i Uppsala, SLU och Uppsala Universitet, som måste användas i mycket högre grad. Studenters ofärgade och kreativa tankesätt utmanar behovsägare (uppdragsgivare) att arbeta utanför de traditionella ramarna vilket öppnar upp för innovation i projekten.

Stories syftar även till att erbjuda studenterna att bygga upp ett nätverk och intresse för framtida arbetsgivare genom olika aktiviteter och event.

Hur funkar Stories?

STUNS möter och identifierar hållbarhetsutmaningar hos företag och organisationer i Uppsala län som kräver nytänkande lösningar. Utmaningarna formateras som case som skickas ut till lämpliga program på Uppsala universitet och SLU. Casen kan studenter ta sig an under examensarbete, projektarbete eller praktik. När studenterna antingen valt ett Stories-case eller blivit tilldelad ett kopplar STUNS ihop dem med uppdragsgivaren, som kallas för behovsägare. Behovsägaren vägleder studenterna i projektet och stöttar med den kunskap och material som finns att tillgå. Studenterna kommer även ha en kontaktperson på STUNS som stöttar samarbetet och som vanligt har studenterna en handledare via universitet som ansvarar för det akademiska. 

Stories avslutas med ett event vi kallar Stories Take-off. Event sker i syftet att sprida de utredningar och lösningar som tagits fram och sker i slutet på maj varje år. Till eventet är behovsägare, STUNS samarbetspartners, kursansvariga och andra från näringslivet och samhället inbjudna. Läs mer om Stories Take-off under ”Event och anmälan”.

Information för behovsägare

Kriterier för behovsägare

För att kunna vara behovsägare och delta i stories finns det en del kriterier som behöver uppfyllas. Utmaningen behöver vara nytänkande och innovativ och man behöver ha förberett med data, rapporter och dylikt som behövs för att starta projektet, samt ha en plan för hur utredningen ska tas vidare hos verksamheten. Behovsägaren måste också kunna lägga tid på att handleda studenterna genom hela projektet, mer tid i början och slutet. Hur mycket tid som krävs beror på er och studenterna. Kick-off och Take-off eventen är en synnerligen viktig del av stories. Det är ett ypperligt tillfälle att visa upp ert företag eller organisation, och få en närmare relation till akademin. Behovsägaren måste också kunna erbjuda relevant platsbesök inom projektet för studenter. Viktigt att tillägga är att behovsägaren inte ansvarar för den akademiska delen av projektet, det vill säga rapportens upplägg och innehåll.

Vad händer efter stories?

Behovsägare behöver som sagt ha en plan från start för hur utredningen ska tas vidare hos verksamheten. Till en början kan en presentation hos verksamheten vara ett bra sätt att få spridning internt. Hos STUNS finns möjligheten att anställa studenter på deltid för att fortsätta deras arbete med projektet hos behovsägaren, det vi kallar för STUNS Academy. Läs mer om detta under Vad händer efter Stories?.

Event och anmälan

Event som erbjuds under Stories

Eventen är endast för studenter som har projekt inom Stories.


Stories Kick-off

Gäller endast studenter och behovsägare som gör projekt under vårterminen

Ett uppstartsevent där studenterna och behovsägarna inom Stories träffas följt av inspiration, information och deadlines. Kickoffen är vanligtvis uppdelad i två pass och ni kommer att få information när det närmar sig om vilket pass ni tillhör, vilket väljs utifrån din organisation/behovsägare.


Frukost-event: Pitch-workshop inför Take off

Endast för Stories-studenter. Begränsat antal platser!

En workshop där studenterna får verktyg och tips som kan användas till pitchfilm och nätverkande under Take-off eventet. Läs mer om ramarna för inlämningarna här.


Stories Take-off

Gäller alla studenter.

Ett slutevent med presentationer, samtal och mingel. Här är Stories-studenter, behovsägare, universitetsrepresentanter och övriga intresserade välkomna

Viktig information för studenter: presentationen av ert arbete är endast i form av den pitchfilm ni gör inför eventet.

 

Delar av eventen finansieras av,

Inlämningar: presentation och sammanfattning

Pitchpresentation och sammanfattning

Studenterna uppmanas under projektets slutfas att göra en sammanfattning och en pitchfilm som presenteras här på hemsidan och sprids under eventet Stories Take-off. Läs mer här!

Vad händer efter Stories?

Efter att ditt projekt eller din praktik är klar finns det fortsatta möjligheter att utveckla ditt projekt. Vissa studenter har startat företag kring sina projekt vilket det finns kostnadsfritt stöd för via UIC och Drivhuset. Andra har fått extra-anställning hos behovsägaren de gjorde sina projekt med.

Vi på STUNS anställer ibland studenter för att ta vidare sitt Stories-projekt eller arbeta med annat aktuellt projekt, något vi kallar STUNS Academy. Hör av dig till oss om du är intresserad!

Läs mer om UIC
Läs mer om Drivhuset
Läs mer om STUNS Academy

Stories på 1 minut

Hur ser upplägget ut?

Som deltagande student medverkar du huvudsakligen på de fyra olika aktiviteter som beskrivs till höger. Över hela perioden sker dessutom avstämningar, platsbesök samt fältarbete mellan STUNS, studenter och behovsägare.

Behovsägarna är varmt välkomna att delta på både Kick-Off och Take-off eventen, där de inledningsvis får en chans att möta studenterna och samla på sig inspiration inför det kommande arbetet – för att därefter få möjligheten att höra om hur de olika projekten har gått.

1

KICK-OFF

Stories inleds med en inspirerande Kick-Off där studenterna och behovsägarna får en chans att möta varandra inför det kommande arbetet. Viktig information och deadlines kommer också att informeras under denna träff.
2

WORKSHOP

Under workshoptillfället får studenterna relevanta verktyg och tips som de kan använda inför den kommande inlämningen. Detta är en uppskattad aktivitet där du som student har möjlighet att utveckla dina befintliga kunskaper och samtidigt nätverka.
3

INLÄMNING

Vid casets slut ska en inlämning ske i form av en sammanfattning av caset tillsammans med en pitchfilm där arbetet beskrivs.
4

TAKE-OFF

Stories avslutas med en fantastisk Take-Off där studenter och behovsägare samlas för att redovisa och berätta om hur arbetet har gått. Detta event öppnar upp för både nätverkande och mingel, och är en grym möjlighet att ta del av de andra case som genomförts.
950
studenter
240
hållbarhetsutmaningar
11
år

Kontakt

Mathilda Ogden, STUNS energi

mathilda.ogden@stuns.se

+46 70 243 49 05

Delar av Stories finansieras av,

sv_SE