Skip to main content
Case

Utveckla en återbrukskarta för cirkulärt byggande i Uppsala – STUNS

Leon Lööv och Axel Schnurer

Det har varit väldigt kul att arbeta med STUNS och utveckla ett verktyg som folk externt har visat stort intresse för.

Leon Lööv

Byggbranschen står för stora utsläpp och måste bli mer cirkulär och genom diskussion med aktörer inom byggbranschen insåg vi att det behövs ett digitalt verktyg för bättre samverkan mellan byggprojekt i Uppsala i syfte att lättare kunna köpa och sälja begagnade material.

STUNS tog in tre NTI-elever hos sig på praktik för att ta fram grunden till en så kallad Återbrukskarta. Efter praktiken anställdes två elever för att ta vidare projektet och fortsätta utveckla det utifrån input från tester med olika fastighetsägare i Uppsala.  

sv_SE