Skip to main content

Genomförda Stories-projekt

Här har vi samlat pitchfilmer och sammanfattningar från tidigare genomförda Stories-case.

Använd rapporttiteln för att hitta fullständig rapport på Diva (Uppsala Universitet) eller Epsilon (SLU).

Är du intresserad av annat på STUNS Energis YouTube? Klicka här

Stories case 2024

Skyfall i Bålsta

Behovsägare: Håbo kommun

Rapporttitel: Skyfall i Bålsta

Rapportsida: Diva

Dimensioneringsverktyg för batterilager

Behovsägare: Svenska kyrkan

Rapporttitel: Dimensioneringsverktyg för batterilager

Rapportsida: Diva

Utveckla uppföljning av miljömål för ekosystem och biologisk mångfald

Behovsägare: Tierp kommun

Rapporttitel: Medborgarforskning för biologisk mångfald på kommunal nivå – En fallstudie i Tierps kommun

Rapportsida: Diva

Gröna skyfallslösningar
Behovsägare: Håbo kommun
Rapporttitel: Gröna skyfallslösningar
Rapportsida: Diva
Spara tappvatten

Behovsägare: Skolfastigheter

Rapporttitel: Vägen mot hållbar vattenanvändning: Uppsala kommuns skolfastigheter i fokus

Rapportsida: Diva

Återbruk av regnvatten på spårvagnsdepån

Behovsägare: Region Uppsala

Rapporttitel: Återbruk av regnvatten på spårvagnsdepån

Rapportsida: Diva

Effektpositiv spårvagnsdepå

Behovsägare: Region Uppsala

Rapporttitel: Effektpositiv spårvagnsdepå

Rapportsida: Diva

Vätgas som del i energisystemet för en skola

Behovsägare: Skolfastigheter

Rapporttitel: Hydrogen as a part of a school’s energy system

Rapportsida: Diva

Morgondagens hållbara företagspark

Behovsägare: Morgongåva Företagspark och Sala-Heby Energi

Rapporttitel: Morgondagens hållbara företagspark

Rapportsida: Diva

Klimatförhållanden och energianvändning i Gränby ishall

Behovsägare: Uppsala Arenor och fastigheter

Rapporttitel: Klimatförhållanden och energianvändning i Gränby ishall

Rapportsida: Diva

Effektiva legionellaåtgärder

Behovsägare: Region Uppsala

Rapporttitel: Effektiva legionellaåtgärder

Rapportsida: Diva

Långtidslagring av energi för småskaligt lantbruk

Behovsägare: Boo Östberg – Mälsta gård

Rapporttitel: Långtidslagring av energi för småskaligt lantbruk

Rapportsida: Epsilon

Mikronät

Behovsägare: Uppsala kommun

Rapporttitel: Möjlighet till installation av mikronät

Rapportsida: Diva

Konvertering av äldre vårdbyggnader belägna i Ulleråker

Behovsägare: Uppsala kommun

Rapporttitel: Konvertering av äldre vårdbyggnader belägna i Ulleråker

Rapportsida: Diva

Drivkrafter för klimatomställning

Behovsägare: Uppsala kommun

Rapporttitel: Stödinsatser för klimatomställning

Rapportsida: Diva

Möjlighet att ansluta Gränby ishall och Studenternas IP till Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad

Behovsägare: Uppsala arenor och fastigheter

Rapporttitel: Connecting Ice Rinks to the Ancillary Market

Rapportsida: Diva

Stories case 2023

Tillgänglighet och inkludering hos Arenor och fastigheter

Behovsägare: Arenor och fastigheter

Rapporttitel: Undersökning av tillgänglighet på Fyrishov hos Arenor och fastigheter

Rapportsida: Diva

Energifattigdom i Uppsala, finns det?

Behovsägare: Uppsala kommun

Rapporttitel: Energy Poverty – Computing the silent problem of developed countries

Rapportsida: Diva

Filter för dagvattenbrunnar

Behovsägare: Uppsala kommun

Rapporttitel: Utformning av filter för dagvattenbrunnar i Uppsala innerstad

Rapportsida: Diva

Kalk som deponeras: Problem för framtida generationer eller en nutida resurs?
Behovsägare: Uppsala kommun
Rapporttitel: Kalk som deponeras: Problem för framtida generationer eller en nutida resurs?
Rapportsida: Diva

Hur bygger man en lokal resurseffektiv kolsänka?

Behovsägare: Uppsala kommun

Rapporttitel: Biochar and district heating The path to negative emissions

Rapportsida: Diva

Uppsalas bubbelbarriär

Behovsägare: Uppsala kommun

Rapporttitel: Alternativa energikällor för att driva Uppsalas bubbelbarriär

Rapportsida: Epsilon

Källsortering 2.0 fokus plast

Behovsägare: Akademiska hus

Rapporttitel: Plast- och frigolithantering på BMC

Rapportsida: Diva

Behov och potential för decentraliserad flexibilitet och lagring

Behovsägare: Knivsta kommun

Rapporttitel: Potential till flexibilitet och energilagring

Rapportsida: Epsilon

Klimatanpassningens möjligheter i Knivsta

Behovsägare: Knivsta kommun

Rapporttitel: Klimatanpassa Knivsta kommun

Rapportsida: Epsilon

Plan för karbonatisering av riven betong i Främre Boländerna

Behovsägare: Bjerking

Rapporttitel: Plan för karbonatisering av riven betong i Främre Boländerna

Rapportsida: Diva

Hur kan vi återbruka tunga byggelement från Främre Boländerna

Behovsägare: Bjerking

Rapporttitel: Återbruk av betong i Främre Boländerna – Från rivningsmaterial till användbara betongelement

Rapportsida: Diva

Energigemenskapers möjligheter att skapa nyttor för ett lokalt elnät

Behovsägare: Ngenic

Rapporttitel: Energy communities’ place in society

Rapportsida: Diva

Energiproducerande naturbruksskola

Behovsägare: Hushållningssällskapet

Rapporttitel: Energiproducerande naturbruksskola

Rapportsida: Epsilon

Effektanalys av vårdcentral

Behovsägare: Region Uppsala

Rapporttitel: Effektanalys vårdcentral – Region Uppsala, Fastigheter och service

Rapportsida: Epsilon

Kategorisering av kyrkobyggnader

Behovsägare: Svenska kyrkan

Rapporttitel: Kategorisering av kyrkobyggnader

Rapportsida: Diva

Energilager i kyrkan: systemnyttor

Behovsägare: Svenska kyrkan

Rapporttitel: Energilager i kyrkan och dess systemnyttor

Rapportsida: Diva

Smart charging vid Arlandas parkering

Behovsägare: Tvinn

Rapporttitel: Smart charging vid Arlandas parkering, prisprognos

Rapportsida: Diva

Minskad effektanvändning

Behovsägare: Cytiva

Rapporttitel: Minskad effektanvändning – Batterilager för reservkraft och reducering av effekttoppar

Rapportsida: Diva

Koldioxidinlagring i våtmarker

Behovsägare: WRS

Rapporttitel: Klimatpåverkan av att återställa skogstorvmarker

Rapportsida: Diva

Energilagring i Rosendal

Behovsägare: UPAB

Rapporttitel: Energilagring i Rosendal

Rapportsida: Diva

Maximera solcellsanläggningar

Behovsägare: Skolfastigheter

Rapporttitel: Paving the Path to Self-Sufficiency: Optimizing Photovoltaic Installations on Facilities with Emphasis on Consumption Patterns and Economic Viability

Rapportsida: Diva

Bergvärme i kombination med solceller

Behovsägare: Skolfastigheter

Rapporttitel: Bergvärme i kombination med solceller hos Skolfastigheter

Rapportsida: Epsilon

Hur återbruk kan främjas hos Skolfastigheter

Behovsägare: Skolfastigheter

Rapporttitel: Hur återbruk kan främjas inom Skolfastigheter AB

Rapportsida: Diva

Energibeteende

Behovsägare: Arenor och fastigheter

Laddning för minskade klimatutsläpp och levande landsbygder

Behovsägare: Uppsala kommun

Rapporttitel: Charging for Reduced Climate Emissions and a Living countryside

Rapportsida: Diva

Tillgänglighet och inkludering på Uppsala kommuns hemsida

Behovsägare: Uppsala kommun

Klimatberäkningar av hyresgästanpassningar och mindre ombyggnadsprojekt

Behovsägare: Akademiska hus

Riskberedskap för kommunalteknisk försörjning och infrastruktur

Behovsägare: Knivsta kommun

Rapporttitel: Meeting electricity demand during a crisis: Assessing the feasibility of battery storage as a path for municipalities to increase electricity resilience

Rapportsida: Diva

Utvärdering av Akademiska sjukhusets elförbrukning och utvecklingspotential

Behovsägare: Region Uppsala

Rapporttitel: Turning off the lights or changing the lamps?: Evaluation of the electricity use at Uppsala University Hospital

Rapportsida: Diva

Energilager i kyrkan: hållbarhet möjligheter och risker

Behovsägare: Svenska kyrkan

Rapporttitel: Exploring the benefits of a PV and Battery Storage System: A case study of the economic and environmental impact of implementing a PV and Battery Storage System in a Swedish church

Rapportsida: Diva

Hur kan en komplex bilanläggning göras energieffektiv och smart 
Behovsägare: Aros Auto

Stories case 2022

Hur varierar energiuttag med användare?

Behovsägare: Arenor och fastigheter

Undersök potentialen för vätgaslagring inom life science!

Behovsägare: Cytiva

Maximera förutsättningar för biologisk mångfald i industripark

Behovsägare: Cytiva

Temperaturkrav, hur påverkar det CO2-avtryck?

Behovsägare: Cytiva

Hur kan Arenor och fastigheter nyttja V2G?

Behovsägare: Arenor och fastigheter

Var med och undersök möjligheterna till cirkulär restvärme hos Cytiva

Behovsägare: Cytiva

Kom på lösningar för Cytivas restvärme

Behovsägare: Cytiva

Hur flexibel kan en fastighet bli?

Behovsägare: Arenor och fastigheter

Kan man driva en hållbar gård?

Behovsägare: Hushållningssällskapet

Vätgasens möjligheter i lantbruket

Behovsägare: Källingby gård

Ovidkommande vatten

Behovsägare: TEMAB

En förändrad urban metabolism – hur ser resursflödena ut i Knivstas nya stadsdelar?

Behovsägare: Knivsta kommun

Hur mycket lönar det sig att laga?

Behovsägare: STUNS

Digitalisering av återbruket

Behovsägare: Vasakronan & Byggstyrning

Hur åstadkommer man ett ängslandskap i en solcellspark?

Behovsägare: STUNS

Laddning för minskade klimatutsläpp och levande landsbygder

Behovsägare: Uppsala kommun

Fossilfri krisberedskap – Mikronät

Behovsägare: Uppsala kommun

Hur har solcellsanläggningarna presterat ”halvvägs”?

Behovsägare: STUNS

Uppgradering och verifiering av QC för HS-lenti RT activity kit

Behovsägare: Cavidi

Exploration of bioactive additives for hyaluronan based hydrogels

Behovsägare: Galderma

Social hållbarhet och inkludering

Behovsägare: Arenor och fastigheter

Biotopia och tillgänglighet

Behovsägare: Arenor och fastigheter

Creating more accessible platform for neurofeedback using an open-sourceEEG

Behovsägare: Biohackeri

Se över systemlösning och installation av ackumulatortank

Behovsägare: Sandvik Coromant

Optimera Batteri Efter Meny

Behovsägare: Skolfastigheter

Designa ett nytänkande energisystem

Behovsägare: SWECO

Intresserad av energilager och hållbarhet?

Behovsägare: Enequi

Stories case 2021

Cirkulär Vätgasproduktion

CoordiNet Aggregering Effektprediktering

Energigemenskaper

Återcirkulering av plast Sandvik Coromant

Vätgas 2021

Biologisk mångfald ihop med solel

Energieffektivisering av kulturbyggnaden Biotopia

Karbonatisering av takpannor och marksten

Fossilfri reservkraft Håbo

Vattenrening av Håbo kommuns dricksvatten

Sammanlagringskoefficent och eleffekt i skolkök

Fossilfria transporter hos Skolfastigheter

Ödrift av sportanläggningar

Vehicle to Grid or Home

Pasta, Pancakes an Power Peaks

Trygghet Årstaskolan

Trygghet Gränby sportfält

Gyproc

Stories case 2020

Vätgas Akademiska

Almunge Vårdcentral Energilagring Kemitekniker

Förbättrade beräkningar av växthusgasutsläpp för IHUS

Urban mining – en lösning i morgondagens cirkulära system

Statistisk läcksökning i Uppsala

Förväntningar på elbilsladdning

AI för självreglerande hus: Fastighetsautomation

Almunge Vårdcentral Kemitekniker

Watts Sun Watch

Energiportal Region Uppsala – Jämförelsefunktionalitet på portalen

Energilagring för Apotea

Almunge vårdcentral energilagring

Solceller till Uppsalas sportanläggningar

Feldetektering i solpaneler med AI

Innovativt spillvärmesystem för Cytiva Uppsala och Sandvik Coromant

Effektjakt med Eon Elnät

Energilager till Sveriges största solcellsanläggning och potential för batterilager i Morgongåva

Studie av studenters elanvändning i Uppsala del 1

Studie av studenters elanvändning i Uppsala del 2

Här i kartan finns alla Stories-projekt samlade. Använd filtrena för att hitta det du söker!
950
studenter
240
hållbarhetsutmaningar
11
år

Kontakt

Mathilda Ogden, STUNS energi

mathilda.ogden@stuns.se

+46 70 243 49 05

sv_SE