Skip to main content
Case

Undersökning av tillgänglighet på Fyrishov hos Arenor och fastigheter

Adam Persson

Att arbeta på Stuns har nog varit den bästa möjligheten jag hade kunnat föreställa mig med min utbildning, att konstant få höra att jag och min kompetens är värdefull har gett mig ett självförtroende inför mitt framtida arbetsliv som i min mening är ovärderlig.

Adam Persson

Under våren 2023 var Adam Persson, student inom kultur, samhälle och etnografi, både praktikant och projektassistent hos oss på STUNS och har under perioden genomfört ett uppdrag från Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

Projektet undersökte tillgängligheten för två målgrupper: Funktionsvarierade och HBTQ-personer på Fyrishov. Projektet genomfördes med kulturantropologiska fältmetoder såsom deltagande observation och samtalsintervjuer.

Resultatet av projektet är en tillgänglighets checklista som används för att bedöma tillgängligheten för målgrupperna på Fyrishov. Förhoppningen är att checklistan i sin tur ska kunna användas på flera anläggningar och vidgas för flera grupper.

sv_SE