Skip to main content

Kontakt med näringslivet

STUNS anordnar olika typer av studentevent som är öppna för alla. Vi vill föra studentlivet och näringslivet samt offentliga bolag närmare varandra och uppmärksamma studenter om vilka jobbmöjligheter som finns i och runt Uppsala. Uppsala är ju faktiskt inte bara en riktig super-studentstad, det är en stad som du kan växa i och växa med under hela karriären!

Hur ser framtiden ut i Uppsala?

Uppsalaregionen är i en stor tillväxtfas. Under 2010-2020 växte invånarantalet med närmare 20%. Vi är också en stad med otroligt hög andel universitetsutbildade per capita, mer än kända innovation-städer som Austin, Boston, Barcelona, Oslo, Köpenhamn, Seoul, San Diego och Tel Aviv. Dessutom har vi en hel del internationella företag, som är bland de bästa i världen på vad just de specificerar sig inom. Därför är det inte speciellt förvånande att Uppsala förväntas fortsätta växa. Bara i Uppsala Business Park är en stor utbyggnad på väg som kommer erbjuda 15 000 arbetstillfällen! Häng med oss och träffa företag, få kontakter inom näringslivet och fundera hur du själv kan växa med Uppsala.

studenter som ler under föreläsning
sv_SE