Skip to main content
Case

Klimatsäkring hos Skolfastigheter

Fanny Blom

STUNS Academy hjälpte mig mycket i mitt arbete. Det har också hjälpt mig hitta hem till STUNS som min nuvarande arbetsgivare.

Fanny Blom

Under hösten 2020 till våren 2021 undersökte Fanny Blom hur Skolfastigheter AB kan klimatsäkra sina byggnader.

Skolfastigheter AB vill bli bäst i klassen på trygga miljöer och hållbara lärmiljöer. För att uppnå detta mål så behövds ett strategiskt arbete sättas igång för att anpassa verksamheten till rådande och kommande klimat.

Flertalet underlag för detta fanns och Fanny samlade dessa samt jämförde dem för att ge en översikt och kunna ta fram konkreta förslag för tydliga aktiviteter. Förslag på aktiviteter kring att anpassa utemiljöer, fånga upp dagvatten och certifiera utemiljöer togs fram.

Lyssna på mer om projektet här! 

sv_SE