Skip to main content

Tidigare pitchfilmer

Här har vi samlat pitchfilmer från tidigare genomförda Stories-case.

Är du intresserad av annat på STUNS energis YouTube? here

Pitchfilmer 2022

Hur varierar energiuttag med användare?
Undersök potentialen för vätgaslagring inom life science!
Maximera förutsättningar för biologisk mångfald i industripark
Temperaturkrav, hur påverkar det CO2-avtryck?
Hur kan Arenor och fastigheter nyttja V2G?
Var med och undersök möjligheterna till cirkulär restvärme hos Cytiva
Kom på lösningar för Cytivas restvärme
Hur flexibel kan en fastighet bli?
Kan man driva en hållbar gård?
Vätgasens möjligheter i lantbruket
Ovidkommande vatten
En förändrad urban metabolism - hur ser resursflödena ut i Knivstas nya stadsdelar?
Hur mycket lönar det sig att laga?
Digitalisering av återbruket
Hur åstadkommer man ett ängslandskap i en solcellspark?
Laddning för minskade klimatutsläpp och levande landsbygder
Fossilfri krisberedskap- Mikronät
Hur har solcellsanläggningarna presterat "halvvägs"?
Uppgradering och verifiering av QC för HS-lenti RT activity kit
Exploration of bioactive additives for hyaluronan based hydrogels
Social hållbarhet och inkludering
Biotopia och tillgänglighet
Creating more accessible platform for neurofeedback using an open-sourceEEG
Se över systemlösning och installation av ackumulatortank
Optimera Batteri Efter Meny
Designa ett nytänkande energisystem
Intresserad av energilager och hållbarhet?

Pitchfilmer 2021

Cirkulär Vätgasproduktion
CoordiNet Aggregering Effektprediktering
Energigemenskaper
Återcirkulering av plast Sandvik Coromant
Vätgas
Biologisk mångfald ihop med solel
Energieffektivisering av kulturbyggnaden Biotopia
Karbonatisering av takpannor och marksten
Fossilfri reservkraft Håbo
Vattenrening av Håbo kommuns dricksvatten
Sammanlagringskoefficient och eleffekt i skolkök
Fossilfria transporter hos Skolfastigheter
Ödrift av sportanläggningar
Vehicle to Grid or Home
Pasta, Pancakes and Power Peaks
Trygghet Årstaskolan
Trygghet Gränby sportfält
Gyproc

Pitchfilmer 2020

Vätgas Akademiska
Almunge Vårdcentral Energilagring Kemitekniker
Förbättrade beräkningar av växthusgatusläpp för IHUS
Urban mining - en lösning i morgondagens cirkulära system
Statistisk läcksökning i Uppsala
Förväntningar på elbilsladdning
AI för självreglerande hus: Fastighetsautomation
Almunge Vårdcentral Kemitekniker
Watts Sun Watch
Energiportal Region Uppsala - Jämförelsefunktionalitet på portalen
Energilagring för Apotea
Almunge vårdcentral energilagring
Solceller till Uppsalas sportanläggningar
Feldetektering i solpaneler med AI
Innovativt spillvärmesystem för Cytiva Uppsala och Sandvik Coromant
Effektjakt med Eon Elnät
Energilager till Sveriges största solcellsanläggning och potential för batterilager i Morgongåva
Studie av studenters elanvändning i Uppsala Del 1
Studie av studenters elanvändning i Uppsala Del 2

Stories på 1 minut

830
students
210
sustainability challenges
10
years

Contact

Mathilda Ogden, STUNS energi

mathilda.ogden@stuns.se

+46 70 243 49 05

en_US