Skip to main content

Sammanfattningar studentprojekt inom energy sustainability trygghet life science sustainable development biologiskt mångfald hållbar byggindustri

Du kan ta del av Stories studentprojekt på olika sätt, här finns sammanfattningarna uppdelat i år. Vill du ta del av projekten i filmform? Gå in here. Använd författarnas namn för att hitta fullständig rapport på Diva (Uppsala Universitet) eller Epsilon (SLU). Vi fyller på https://maps.stuns.se/ med case och tillhörande material i den mån det går.

 

en_US