Skip to main content
Stories event
Energy stories event
Anmäl dig här

Stories Take-off 2023

Stories är ett samverkanskoncept där studenter tar sig an företags och organisationers dagsaktuella hållbarhetsutmaningar. Stories take-off är sluteventet där vi presenterar studenternas hållbarhetslösningar i form av presentationer, samtal och mingel.

Under 11 år har Stories-konceptet möjliggjort för över 950 studenter att anta och över 240 hållbarhetsutmaningar i Uppsala län. Fram tills nyligen kallades det Energy stories och hade ett extra fokus mot energibranschen. Idag är hållbarhetsutmaningarna inom allt från trygghetsfrågor och social hållbarhet till energi och miljöfrågor och heter där med bara Stories.Ta chansen att inspireras för framtidsäkring av din verksamhet och träffa morgondagens kompentens! Lämna eventet med en överblick av de senaste hållbarhetslösningarna.  

Plats: Studenternas VIP, Sjukhusvägen 12K Uppsala
Tid: 31a maj, kl.13.00-16.30
Anmälan: here

Agenda:

13:00 Välkomna
13:15 Presentationer

Presentation av studenters hållbarhetslösningar: Cirkulära flöden och hållbar markanvändning och stadsutveckling

14:30 Mingel och fika
15:00 Presentationer

Presentation av studenters hållbarhetslösningar: Hållbara energilösningar

16:00 Fritt mingel och tilltugg 

17:00 Dörrarna stängs

 

Anmäl dig här

Stories finansieras bland annat av,

Vänsterställd EU-logotyp

en_US